Waterstof/Hydrogène : Publieke consultaties in België (transport per pijp) en Nederland (markordening) & publicatie waterstofstrategie in Luxemburg / Consultations publiques en Belgique (transport par canalisation) et aux Pays-Bas (organisation du marché) & publication de la stratégie hydrogène au Luxembourg

België:

De Belgische overheid heeft op 25 januari een publieke raadpleging over de regulering van het vervoer van waterstof per pijpleiding gelanceerd. Deadline voor deelname is 22 februari 2022. Voor verdere informatie.

 

Nederland:

De Nederlandse overheid heeft een publieke raadpleging over de marktordering voor waterstof gelanceerd. Deadline voor deelname is 11 maart 2022. Voor verdere informatie.

 

Luxemburg:

In september vorig jaar presenteerde de Luxemburgse regering haar waterstofstrategie. Voor verdere informatie:

Persbericht

ð  Stratégie hydrogène du Luxembourg – Français -

ð  Hydrogen Strategy - Executive Summary - Anglais - 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

 

Belgique:

Le gouvernement belge a lancé le 25 janvier une consultation publique sur la réglementation du transport de l'hydrogène par pipeline. La date limite de participation est le 22 février 2022. Pour plus d'informations.

 

Les Pays-Bas:

Le gouvernement néerlandais a lancé une consultation publique sur l'ordre du marché de l'hydrogène. La date limite de participation est le 11 mars 2022. Pour plus d'informations.

 

Luxembourg:

En septembre dernier, le gouvernement luxembourgeois a présenté sa stratégie hydrogène. Pour plus d'informations:

Communiqué de presse

ð  Stratégie hydrogène du Luxembourg – Français -

ð  Hydrogen Strategy - Executive Summary - Anglais -