Registratie

Door dit formulier in te vullen meldt u zich aan voor het Benelux Energie Expertise Netwerk. Indien u tot de doelgroep behoort wordt u in het netwerk opgenomen*.  Deelname aan het netwerk is kosteloos.  Door het formulier in te vullen geeft u tevens toestemming voor de opname van uw organisatie in de database en in de bijbehorende ‘kenniskaart’.
 
Omdat de database en ‘kenniskaart’ op de website gedeeltelijk in het Engels zullen worden gepresenteerd, wordt u vriendelijk verzocht de gevraagde informatie niet alleen in het Nederlands (en/of Frans), maar ook in het Engels te verschaffen. Alle door u aangeleverde informatie zal in de database worden opgenomen en toegankelijk zijn via de website, tenzij anders aangegeven.
 
Beëindiging van het lidmaatschap: Mocht u uw deelname aan het Expertise Netwerk wensen te beëindigen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar benex@benelux.int of een brief te schrijven naar:

Secretariaat-Generaal van de Benelux
t.a.v. dhr. Wim Martens
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
België
 
Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met Wim Martens van het Secretariaat-Generaal van de Benelux (w.martens@benelux.int, 0032 (0)2 5193850).

* Wie kan deelnemen? Publieke en private organisaties die betrokken zijn bij de overgang naar een duurzame energievoorziening of een onderdeel daarvan - bijvoorbeeld door onderzoek, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, informatievoorziening of het bijeenbrengen van kennis of relevante actoren. Deelname door actoren met een direct commercieel doel of belang is niet mogelijk. Deelname van belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden, zoals clusters, echter wel.

Opties
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Captcha

Disclaimer: Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie kan niet op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie op de website, de database of de kenniskaart. De juistheid en actualiteit valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de organisaties van wie de informatie afkomstig is. Deze organisaties kunnen op ieder moment verzoeken om de gepubliceerde informatie aan te passen.


De publicatie van informatie die is verkregen door de registratie bij het Expertise Netwerk middels het retourneren van het aanmeldingsformulier, de database of de aanverwante kenniskaart is gratis en leidt tot geen enkel recht op enige vorm van betaling voor publicatie van dergelijke informatie.


Het Secretariaat-Generaal van de Benelux zal informatie ontvangen in verband met het Expertise Netwerk op geen enkele manier gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle informatie die wordt gegeven in het aanmeldingsformulier en publiekelijk vrijgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux blijft de volledige verantwoordelijkheid van de organisatie die zich middels het formulier heeft aangemeld. Deze organisatie kan haar lidmaatschap op ieder moment beëindigen, meer informatie opvragen of de door haar verschafte informatie wijzigen of zelfs verwijderen. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux zal de verkregen informatie niet eigenhandig kopiëren of op enige andere manier wijzigen, maar slechts gebruiken voor het Benelux Energie Expertise Netwerk, haar activiteiten, website, database en kenniskaart.