KU Leuven & Universiteit Gent - nieuwe postacademische opleiding offshore windenergie / Nouvelle formation postdoctorale en énergie éolienne offshore

 

Grootschalige productie van windenergie in een on- offshore windmolenpark is een nieuwe, uitdagende en duurzame ontwikkeling in de sector van de hernieuwbare energie. In deze sector is de vraag naar professionals met een technisch, economisch en management achtergrond groot.

Deze opleiding speelt in op deze vraag en zal de verschillende facetten van een windturbinepark grondig én onderbouwd behandelen. Dit houdt onder meer de opbouw, techniek, onderhoud, uitbating, regelgeving, financiële en veiligheidsaspecten van een offshore windturbinepark in.

De opleiding biedt via colleges, toepassingen en bedrijfsbezoeken de mogelijkheid uitgebreid in contact te komen met experten uit het vakgebied en biedt de kans om je netwerk binnen de sector uit te bouwen.

Inschrijvingen sluiten voor 13 september 2016.

Deelname: voor de volledige opleiding € 2800 en € 500 per module.

Voor verdere informatie: http://offshorewindenergie.one/

Of

Isabelle Vervenne
Programme Coördinator
KU Leuven
+32 50 40 59 09
Offshorewindenergie@kuleuven.be

 

--------------------------------------------

 

La production d’énergie éolienne dans des parcs éoliens on- offshore est une nouvelle tendance dans le secteur de l’énergie renouvelable. Dans ce secteur, la demande de personnel avec une formation technique, économique et managériale est grande.

Cette formation se focalise sur les différentes facettes d’un parc éolien et se concentre sur la structure, la technique, l’entretien, la réglementation, les aspects financiers et les aspects de sécurité de ces parcs éoliens offshore.

La formation donne la possibilité d’entrer en contact avec des experts du domaine de l’énergie, des visites d’entreprises et d`étendre vos réseaux dans ce domaine.

Inscription jusqu’au 13 septembre 2016.

Participation : 2800€ pour la formation complète et 500€ par module

Vous trouverez plus d’informations sur le site : http://offshorewindenergie.one/

Isabelle Vervenne
KU Leuven
+32 50 40 59 09
Offshorewindenergie@kuleuven.be