Nederland – Oproep SDE+ subsidieregeling voorjaar 2019 open / Appel régime de subvention SDE+ printemps 2019 ouvert

Vanaf dinsdag 12 maart, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2019 open. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van duurzame energie. De SDE+ voorjaarsronde 2019 loopt tot 4 april, 17.00 uur.

De SDE+ is een subsidie voor projecten die fysiek in Nederland zijn gepland. Er zijn vijf categorieën waarvoor subsidie aangevraagd kan worden: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. Het totaalbudget voor deze ronde is € 5 miljard.

De afgelopen vier jaar nam de totale energieproductie uit de projecten die mede werden gefinancierd door de SDE+ regeling met ongeveer 22% per jaar toe. Elk halfjaar krijgen ongeveer 4000 projecten een positieve beoordeling voor subsidie, en momenteel worden bijna 28.000 projecten ondersteund via de subsidieregeling.

Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie