Leden

Wie zijn onze leden en partners?

Publieke en private organisaties die betrokken zijn bij de overgang naar een duurzame energievoorziening of een onderdeel daarvan - bijvoorbeeld door onderzoek, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, informatievoorziening of het bijeenbrengen van kennis of relevante actoren. Deelname door actoren met een direct commercieel doel of belang is niet mogelijk. Deelname van belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden, zoals clusters, echter wel. Lidmaatschap van het netwerk is open voor organisaties die binnen deze doelgroep vallen.

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van de leden en partners van het Benelux Energie Expertise Netwerk.