Penta waterstof verklaring op de Europese Energieraad / La déclaration hydrogène de Penta au Conseil Européen de l'énergie

 

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum is op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring gepresenteerd waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland bevestigen dat zij hun samenwerking op het gebied van CO2-reducerende waterstof willen versterken, teneinde bij te dragen aan de volledige decarboniseren van het energiesysteem.

Het Pentalateraal Energieforum is het platform voor regionale energiesamenwerking in Centraal-West Europa (Benelux-DE-FR-AT-CH), gevestigd op het Benelux-secretariaat. Het werkt aan een betrouwbare, duurzame en geïntegreerde energiemarkt in de regio, als opstap naar een Europese markt.

 

Voor verdere informatie: y.jarine@benelux.int

 --------------------

 

Sous la présidence néerlandaise de l’Union Benelux et du Forum Pentalatéral de l’Energie, le 15 juin en marge du Conseil des Ministres européens de l’Energie la déclaration politique commune dans laquelle les ministres de l'énergie de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse, affirment leur engagement à renforcer leur coopération en matière d'hydrogène produit de manière à réduire le CO2, dans le but de contribuer à la décarbonisation complète du système énergétique, est présentée.

 

Le Forum pentalatéral de l’énergie est la plateforme de coopération régionale en matière d’énergie en Europe centrale et occidentale (Benelux-DE-FR-AT-CH), basée au secrétariat du Benelux. Le Forum œuvre pour la mise en place d’un marché de l’énergie fiable, durable et intégré dans la région, en tant que tremplin vers un marché européen.

 

Pour des informations additionnelles : y.jarine@benelux.int