BENELUX – resultaten Benelux waterstof studie / résultats de l'étude Benelux sur l'hydrogène: “Cross Border Hydrogen Value Chain in the Benelux and its neighbouring regions”

 

De Benelux-studie “Cross Border Hydrogen Value Chain in the Benelux and its neighbouring regions” toont aan dat de Benelux-landen en zes aangrenzende regio’s – Hauts-de-France, Grand Est, Noordrijn-Westfalen, Saarland, Rijnland-Palts, Nedersaksen – onmisbaar zijn bij de ontwikkeling van waterstofenergie in de EU tegen 2030 en 2050.

 

De Benelux en de zes aangrenzende regio’s zullen in 2030 binnen de EU het volgende vertegenwoordigen:

– Import: 67% van de waterstofinvoer

– Productie: 15% van de waterstofproductie

– Infrastructuur: 24% van de lengte van de pijpleidingen

– Opslag: 31% van de opslagbehoeften en 26% van het opslagpotentieel

– Industrie: 41% van de vraag naar waterstof voor chemicaliën en 35% van de vraag naar waterstof voor staal

 

Het document doet ook aanbevelingen op korte (2023-2026) en lange termijn (2026-2030) aan de Benelux-landen om de grensoverschrijdende samenwerking rond de vraag naar waterstof tegen 2030 en 2050 te bevorderen.

 

De studie werd in 2022 geïnitieerd onder het Luxemburgse Voorzitterschap van de Benelux Unie en uitgevoerd door WaterstofNet in opdracht van het Benelux-Secretariaat-generaal en de overheden van België, Nederland, Luxemburg en het Waals Gewest

 

Verdere informatie en downloaden studie

 

 

L'étude Benelux "Cross Border Hydrogen Value Chain in the Benelux and its neighbouring regions" montre que les pays du Benelux et les six régions voisines - Hauts-de-France, Grand Est, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Basse-Saxe - sont indispensables au développement de l'énergie hydrogène dans l'UE d'ici 2030 et 2050.

 

Le Benelux et les six régions voisines représenteront les éléments suivants au sein de l'UE en 2030 :

- Importations : 67 % des importations d'hydrogène

- Production : 15% de la production d'hydrogène

- Infrastructure : 24% de la longueur des pipelines

- Stockage : 31% des besoins de stockage et 26% du potentiel de stockage

- Industrie : 41 % de la demande d'hydrogène pour les produits chimiques et 35 % de la demande d'hydrogène pour l'acier.

 

Le document formule également des recommandations à court terme (2023-2026) et à long terme (2026-2030) pour les pays du Benelux afin de promouvoir la coopération transfrontalière autour de la demande d'hydrogène d'ici 2030 et 2050.

 

L'étude a été initiée en 2022 sous la Présidence luxembourgeoise de l'Union Benelux et réalisée par WaterstofNet pour le compte du Secrétariat général du Benelux et des gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Région wallonne.

 

Plus d'informations et téléchargement de l'étude