WaterstofNet – overzicht waterstoftankstations in Benelux / aperçu des stations de remplissage d'hydrogène dans le Benelux

 

In het kader van het project H2Benelux heeft WaterstofNet een overzicht gemaakt van de status van de waterstoftankstations in de Benelux. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘status’ en ‘type’. Met ‘status’ wordt onderscheid gemaakt tussen operationele tankstations, tankstations in aanbouw, stations waarvoor subsidie is toegezegd en nieuwe initiatieven. Bij de operationele tankstations wordt bij ‘type’ aangeduid of het tankstation publiek of privaat is, waterstof op 350 of 700 bar aanbiedt, auto’s en/of bussen betankt en of je er betaalt met een specifieke of gewone betaalkaart. 

De kaart wordt up to date gehouden.  Op volgende link vindt u steeds de meest actuele versie: https://www.waterstofnet.eu/nl/infrastructuur/overzicht-waterstoftankstations-benelux

Opmerkingen over dit overzicht zijn welkom bij michel.honselaar@waterstofnet.eu