Universiteit Groningen – Onderzoek rol H2 in Nederlandse markt / Étude sur le rôle de l’hydrogène sur le marché néerlandais

 
 
 

Waterstof wordt genoemd als een alternatief voor fossiele brandstoffen, aangezien het bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Om het potentieel van waterstof te analyseren heeft de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de ideale economische voorwaarden voor de handel en productie van verschillende soorten waterstof (groene, grijze en blauwe waterstof). Voor groene waterstof om een grotere rol te spelen in de energie transitie moeten een aantal ontwikkelingen plaats vinden. Zo moet de prijs van gas moet langdurig hoog zijn en tegelijkertijd moet de prijs van groene energie dalen. Indien deze ontwikkelingen niet plaatsvinden is het gebruik van blauwe waterstof, bij lage gasprijzen, volgens het onderzoek mogelijk een alternatief in de toekomst.

Het onderzoek laat zien dat waterstof potentieel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen. Desondanks moeten er nog ontwikkelingen plaats vinden om het potentieel economisch rendabel te maken.

Voor meer informatie en het volledige rapport: https://www.rug.nl/news/2019/03/groene-waterstof-alleen-rendabel-bij-hoge-gasprijzen-en-streng-klimaatbeleid

--------------------------------------------------------------------------

L’hydrogène est présenté comme une solution alternative aux combustibles fossiles, car il contribue à la diminution des émissions de CO2. Afin d’analyser le potentiel de l’hydrogène, l’université de Groningue a mené une étude sur les conditions économiques idéales pour le commerce et la production de différents types d’hydrogène (hydrogène vert, gris et bleu). Un certain nombre d’évolutions sont nécessaires pour que l’hydrogène vert joue un plus grand rôle dans la transition énergétique : le prix du gaz doit par exemple rester élevé pendant une longue période et, en même temps, le prix de l’énergie verte doit baisser. Si ces évolutions n’ont pas lieu, l’utilisation de l’hydrogène bleu pourrait constituer une solution alternative en cas de prix bas du gaz dans le futur, selon l’étude.

Cette étude démontre que l’hydrogène pourrait contribuer à réduire les émissions de CO2. Des évolutions restent néanmoins nécessaires pour le rendre économiquement rentable.

Pour plus d’informations et pour consulter le rapport complet: https://www.rug.nl/news/2019/03/groene-waterstof-alleen-rendabel-bij-hoge-gasprijzen-en-streng-klimaatbeleid