Manifest van netwerkorganisaties over samenwerking rond energie innovatieprojecten in de Noordzee

 

Onlangs ondertekenden 7 netwerkorganisaties van de Noordzeelanden in Esbjerg (Denemarken) een manifest dat hen verbindt aan de Esbjerg Declaration van Noordzee-landen uit mei jl, toen regeringsleiders van Denemarken, België, Duitsland en Nederland afspraken vastlegden over duurzame energie-inzet in de Noordzee.

Het gezamenlijk manifest wil de samenwerking tussen de betrokken netwerkorganisaties versterken om zo de ambitieuze doelstellingen rond Europese hernieuwbare energie op de Noordzee, inclusief offshore wind en groene waterstof te versterken met het oog op klimaatneutraliteit en energiezekerheid.  Het zet o.a. in op  coördinatie van gezamenlijke initiatieven, match-making en de vorming van consortia.

Het manifest is o.a. getekend door de leden van het Benelux-Energie Expertise Netwerk New Energy Coalition en Flux50.

Meer informatie over het manifest vindt u hier