Benelux - Consultatie Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020 / Consultation Programme de travail commun 2017-2020

 

De Benelux Unie stelt momenteel haar nieuwe gemeenschappelijk vierjarig werkprogramma op dat het strategisch kader en de grote prioriteiten in de samenwerking vastlegt. Dit om de doelstellingen die in het Benelux-Verdrag staan op het gebied van economie, duurzame ontwikkeling en samenwerking rond veiligheid te realiseren. Deze grote prioriteiten worden via jaarplannen omgezet in concrete acties en resultaten.

Over het gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020 wordt op dit moment een consultatie gehouden. Hiertoe is een voorontwerp van het gemeenschappelijk werkprogramma opgesteld, waarop geïnteresseerde partijen kunnen reageren.

De leden van het Benelux Energie Expertise Netwerk worden uitgenodigd om hierop te reageren en zo een bijdrage te leveren aan de toekomstige Benelux-samenwerking. Sluitingsdatum voor de consultatie is 31 mei 2016.

Voorontwerp Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020

Download hier de pdf

Dowload pdf in English

-------------------------


L'Union Benelux établit en ce moment un programme de travail commun pour quatre années, qui définit le cadre stratégique et fixe les grandes priorités de la coopération afin d’atteindre les objectifs du traité Benelux dans les domaines de l'économie, du développement durable et de la coopération en matière de sécurité. Ces grandes priorités sont traduites dans les plans annuels à travers des actions concrètes.

La consultation pour le programme de travail commun  2017-2020 est actuellement en cours. À cette fin, un avant-projet de programme de travail commun a été rédigé, auquel les parties intéressées peuvent réagir.

Les membres du Réseau Benelux d’Expertise Energétique sont invités à y réagir et ainsi à contribuer au futur de la coopération Benelux. La date de clôture est le 31 mai 2016

Projet de programme de travail commun 2017-2020

Téléchargez  ici le document pdf

Download pdf in English