WaterstofNet – Workshop vergunningen waterstoftankstations / Atelier sur l’autorisation pour des stations de remplissage d'hydrogène, Helmond (NL), 21 juni / juin 2019

 

WaterstofNet en Rijkswaterstaat organiseren een workshop over de procedure van vergunningsaanvragen voor waterstoftankstations. Ook H2Platform geeft een presentatie over hoe men een waterstoftankstation kan realiseren. De workshop heeft plaats op de Automotive Campus in Helmond (zaal: Auditorium) op vrijdagnamiddag 21 juni.

De workshop is vooral bedoeld voor eigenaren en uitbaters van bestaande tankstations, initiatiefnemers van nieuwe tankstations en bedrijven en organisaties in de brandstoffenverkoop.

Inschrijven kan tot 14 juni via de volgende link: pagina van het event

-----------------

« WaterstofNet » et « Rijkswaterstaat » organisent un atelier sur la procédure de demande de permis pour les stations à hydrogène. H2Platform donnera également une présentation sur la construction d'une station à hydrogène. L'atelier aura lieu le vendredi 21 juin après-midi au Automotive Campus à Helmond (hall : Auditorium).

L'atelier s'adresse principalement aux propriétaires et exploitants de stations existantes, aux futurs exploitants de nouvelles stations et aux entreprises et organisations impliquées dans la vente de carburants.

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 14 juin en cliquant sur le lien suivant : page de l’événement