Benelux: BEN!EX - « Conférence Kick-Off » / BEN!EX "Kick off Conferentie, 28.9.2015 - SAVE THE DATE

 

De “Kick-Off Conferentie” met de titel “De Energie Transitie – Kansen voor Innovatie en Groei in de Benelux”biedt de mogelijkheid met BEN!EX-leden en beleidsmakers uit België, Nederland, Luxemburg en Europa te discussiëren en te netwerken.

De conferentie zal de prioriteiten en uitdagingen van de energietransitie in de Benelux in kaart brengen en deze koppelen aan innovatie en onderzoek. Hierbij worden noodzaak, mogelijkheden en kansen voor Benelux samenwerking afgetast.

De conferentie vindt plaats in Brussel en richt zich op de leden van het netwerk, (beleids)ambtenaren, kennisinstituten, belangenorganisaties en bedrijven.

Voor vragen kunt u zich wenden tot: Wim Martens (w.martens@benelux.int)

----------------

La Conférence « Kick-Off » intitulée « La transition énergétique – Opportunités pour l'Innovation et la Croissance au Benelux » permettra aux membres de BEN!EX et aux décideurs politiques de Belgique, des Pays Bas, du Luxembourg et de l'Union européenne de se rencontrer et d'entrer en discussion.

La conférence aura pour objectif de cartographier les priorités et les exigences en matière de transition énergétique dans le Benelux et d'associer celles-ci à des efforts d'innovation et de recherche. Pour ce faire, il sera tenu compte de la nécessité, des possibilités et des opportunités que pourraient offrir une coopération Benelux.

La conférence se tient à Bruxelles et s'adresse plus spécifiquement aux membres du réseau, aux fonctionnaires(politiques), aux membres d'instituts scientifiques, aux organisations représentatives du secteur et aux entreprises.

Des questions ? Adressez-vous à : Wim Martens (w.martens@benelux.int)

  • Programma NL
  • Programme FR