Algemene disclaimer

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie kan op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteeld voor de informatie die door de leden van het netwerk op de website geplaatst is. De juistheid en actualiteit vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van de organisaties van wie de informatie afkomstig is. Deze organisaties kunnen op ieder moment verzoeken om de gepubliceerde informatie aan te passen of te verwijderen. Het Secretariaat-Generaal heeft het recht ten allen tijde en zonder opgave van reden publicatie van informatie (of delen ervan) te weigeren, en/of (delen van) berichten na publicatie te verwijderen.

De publicatie van informatie die door de leden is gepubliceerd op de website is gratis en leidt tot geen enkel recht op enige vorm van betaling voor publicatie van dergelijke informatie.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie zal informatie die in verband met het Expertise Netwerk is ontvangen op geen enkele manier gebruiken voor commerciële doeleinden.

Alle informatie die wordt gegeven en publiekelijk vrijgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie blijft de volledige verantwoordelijkheid van de organisatie die deze verstrekt heeft. Een organisatie kan haar lidmaatschap op ieder moment beëindigen, meer informatie opvragen of de door haar verschafte informatie wijzigen of verwijderen. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie zal de verkregen informatie niet eigenhandig kopiëren of op enige andere manier wijzigen (tenzij anders aaagegeven), maar slechts gebruiken voor het Benelux Energie Expertise Netwerk, zijn activiteiten, website, database en kenniskaart.